Monday, July 1, 2013

ಗುಡಿಗೇರಿ ಕಂಪೆನಿ


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಟಕ ’ಕಂಪೆನಿ’ಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಗುಡಿಗೇರಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಚಿತ್ರ


ಗುಡಿಗೇರಿ ಕಂಪೆನಿ - ’ನಾಟಕ ಕಂಪೆನಿ’ಗಳ ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ
೨೪ ನಿಮಿಷಗಳು / ೨೦೧೧ / ಕನ್ನಡ
ನಿರ್ದೇಶನ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಿ ಎನ್

No comments:

Post a Comment